Κίνηση και λειτουργία

Κεντρο φυσικοθεραπειας για βρεφη, παιδια και ενηλικες με νευρομυϊκες και μυοσκελετικες παθησεις.

Στόχοι

Η λειτουργική κίνηση είναι ταυτόσημη με την παραγωγή έργου ενάντια στη βαρύτητα για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών του ατόμου στην καθημερινή του ζωή, με τη δυνατόν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, επάρκεια και ασφάλεια.

Η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών αποτελεί κύριο στόχο της θεραπευτικής παρέμβασης που παρέχει ο χώρος μας και συνίσταται:

 • • στη συνεργασία με άλλες συναφείς ειδικότητες όπως εργοθεραπεία και λογοθεραπεία, εξασφαλίζοντας, κατά το δυνατόν, την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών.
 • • στη συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.
 • • στην προσαρμογή των ασθενών σε συνθήκες λειτουργικής ένταξής στην καθημερινότητα.
 • • στη συνεργασία και εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντός.

Αξιολόγηση

Η λεπτομερής αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης και είναι η κύρια προϋπόθεση για τη κατάκτηση του βέλτιστου αποτελέσματος στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση του ασθενή ξεκινά με:

 • • τη λεπτομερή καταγραφή της κατάστασης του σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς και των πιθανών ελλειμμάτων του, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα εκτίμησης (GMFCS, GMFM,GMPM, PEDI, TIMP, Bayley III, Movement ABC, Infant sensory profile, FIM, BBA κλπ).
 • • Την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των επιμέρους εκτιμήσεων.
 • • τον ορισμό των λειτουργικών στόχων.
 • • τον καθορισμό του φυσιοθεραπευτικού προγράμματος.
 • • την επαναξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του θεραπευτικού προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θεραπευτική παρέμβαση

Η εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση παρέχεται από εξειδικευμένους θεραπευτές στο πεδίο της Νευροαποκατάστασης, σύμφωνα με μεθόδους, τεχνικές και μέσα αποδεδειγμένης επιστημονικής βάσης (evidence-based practice).

Οι κύριες μέθοδοι και τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης που παρέχονται στο χώρο μας είναι:

 • • NDT – BOBATH.
 • • PNF.
 • • Manual therapy.
 • • Myofascial release techniques.
 • • Constrained induced movement therapy.
 • • Prism adaptation.
 • • Mirror therapy.
 • • Kinesiotaping.