Σχετικά με εμάς

Η θεραπευτική εμπειρία, η εφαρμογή της NDT-Bobath προσέγγισης και η διαρκής επιμόρφωση αποτελούν τις βάσεις λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου μας.

Αξιολόγηση

Η προσέγγιση του ασθενή ξεκινά με:

about_ico_1

τη λεπτομερή καταγραφή της κατάστασης του σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας και των πιθανών ελλειμμάτων του

about_ico_2

τον ορισμό των λειτουργικών στόχων

about_ico_3

τον καθορισμό του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται επαναξιολόγηση και, αν κριθεί αναγκαίο, επαναπροσδιορισμός του θεραπευτικού προγράμματος.

Η λεπτομερής αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης και είναι η κύρια προϋπόθεση για τη κατάκτηση του βέλτιστου αποτελέσματος. 

Στόχοι

Η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών μας αποτελεί κύριο στόχο της θεραπευτικής μας παρέμβασης και οικοδομείται πάνω στην:

about_three

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στην στενή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, τις εμπλεκόμενες θεραπευτικές ειδικότητες και το οικογενειακό περιβάλλον.

about_one

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Στην προσαρμογή του περιβάλλοντος στον ασθενή και αντίστροφα.

abourt_family

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην καθοδήγηση και εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Θεραπευτική παρέμβαση

Η θεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και παρέχεται από εξειδικευμένους θεραπευτές στο πεδίο της νευρολογικής αποκατάστασης, σύμφωνα με μεθόδους, τεχνικές και μέσα αποδεδειγμένης επιστημονικής βάσης (evidence-based practice).

Start typing and press Enter to search