Κίνηση και λειτουργία

Κέντρο φυσικοθεραπείας για βρέφη, παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές, αναπτυξιακές και μυοσκελετικές διαταραχές.

Στόχοι

Η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών αποτελεί κύριο στόχο της θεραπευτικής παρέμβασης που παρέχει το θεραπευτήριο μας και συνίσταται:

  • • στη συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, για την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεραπευτικών απαιτήσεων των ασθενών.
  • • στην προσαρμογή των ασθενών σε συνθήκες λειτουργικής ένταξης στην καθημερινότητα.
  • • στη συνεργασία και εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Αξιολόγηση

Η λεπτομερής αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης και είναι η κύρια προϋπόθεση για τη κατάκτηση του βέλτιστου αποτελέσματος στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση του ασθενή ξεκινά με:

  • • τη λεπτομερή καταγραφή της κατάστασης του σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας και των πιθανών ελλειμμάτων του.
  • • τον ορισμό των λειτουργικών στόχων.
  • • τον καθορισμό του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται επαναξιολόγηση και, αν κριθεί αναγκαίο, επαναπροσδιορισμός του θεραπευτικού προγράμματος.

Θεραπευτική παρέμβαση

Η θεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και παρέχεται από εξειδικευμένους θεραπευτές στο πεδίο της νευρολογικής αποκατάστασης, σύμφωνα με μεθόδους, τεχνικές και μέσα αποδεδειγμένης επιστημονικής βάσης (evidence-based practice).